Leefbaar Diemen

Gemeentedag

Diemenaren verdelen de subsidiegelden

Op de Gemeentedag, 10 september, hebben de Diemenaren de subsidiemunten verdeeld. Voor sommigen was het geen gemakkelijke keuze. “Mijn tien munten zijn op maar ik vind dat ook ….(vult u maar in) nog subsidie verdient!”

Munten

Binnenkort praat de gemeenteraad weer over het verdelen van de subsidiegelden.
Daarom  wilde Leefbaar Diemen graag weten wat de Diemenaren ervan vinden.
Op elk glas stond de naam van een instelling die nu van de gemeente subsidie ontvangt.
Het verdelen van de munten zorgde weer voor interessante discussies met de betrokken Diemenaren.
De uitslag van het verdelen van de munten zullen we zo snel mogelijk op onze website onthullen.

Munten2

munten3

tent1

 

Leefbaar Diemen tegen hondenbelasting

Inwoners van Diemen die een hond hebben betalen ook dit jaar hondenbelasting. Deze vorm van belasting is al jaren onderwerp van discussie. Rosali Herder, fractievoorzitter van oppositiepartij Leefbaar Diemen, snapt de kritiek op de hondenbelasting en zal tijdens de behandeling van de kadernota in het voorjaar een motie indienen.
Uit DiemerNieuws

Diemerfestijn

Leefbaar Diemen plaatst vraagtekens bij de huidige vorm van het Diemer Festijn. Dit heeft de fractie van de oppositiepartij tijdens de algemene beschouwingen naar voren gebracht. Leefbaar Diemen vraag zich af of het Diemer Festijn nog wel een feest is voor de Diemenaren. “Zijn al die dure artiesten in het weekeinde nog wel nodig? Of kan het Diemer Festijn ook op een andere manier georganiseerd worden, zodat het een echt Diemer Festijn wordt en geen feest voor de bezoekers uit de ons omliggende gemeenten”, aldus Rosali Herder, fractievoorzitter van Leefbaar Diemen. “Leefbaar Diemen bekijkt het Diemer Festijn elk jaar met gemengde gevoelens en vraagt zich af of dit volksvermaak nog op dezelfde manier moet worden georganiseerd of dat er een andere invulling aan moet worden gegeven.”
Rosali Herder wijst erop dat er in Diemen op veel zaken wordt bezuinigd, maar dat er wel veel geld wordt uitgegeven aan subsidies voor evenementen.
uit DiemerNieuws