Leefbaar Diemen

Nuonweg open?

De geruchten zijn er maar onze gemeente heeft over het open stellen van de Nuonweg nog geen officiële mededeling gedaan.
We moeten het hebben van Amsterdamse bronnen zoals het IJburgse blad “de Brug”.
Op hun site is te lezen: “Als alles meezit zal omstreeks half mei aanstaande duidelijk zijn of het gemeentebestuur van Diemen daadwerkelijk groen licht geeft. Daarna zal de gemeente Amsterdam een projectbesluit kunnen nemen zodat de voorbereiding voor het openstellen van de Nuonweg verder vorm gegeven kan worden.”
Het is half mei! Kom op met dat besluit.

Lees verder https://debrugkrant.nl/nuonweg-open-eisen-diemen-ingewilligd-principebesluit-binnen-weken-verwacht/

 

 

Begroting 2017

De begroting voor 2017 is een goede neerslag van alle discussies die het aflopen jaar zijn gevoerd. Is daarmee alles gezegd? Helaas niet vindt Leefbaar Diemen. De veiligheid is voor Leefbaar Diemen een aanhoudend punt van zorg. Meer dan tien jaar wijzen wij op de situatie rond Station Diemen Zuid en de uitstraling naar de wijk. De komst van de campus zou door de grotere frequentie van gebruikers en de daarbij optredende sociale controle het stationsgebied veiliger maken. Toch blijkt keer op keer dat de noordkant van het station als onveilig moet worden bestempeld. Natuurlijk zijn wij blij met de genomen maatregelen en hopen dat het resultaat spoedig zichtbaar zal zijn.

begrotingOnze zorgen die we vorig jaar uitspraken over de DUO+ operatie werden helaas waarheid. Maar werd ons keer op keer verzekerd het kan alleen maar beter worden, het heeft geen zin om het verleden te blijven herkauwen. Maar ja, je moet toch hopelijk wel kunnen leren van het verleden en van je fouten, Maar een paar miljoen verkeerd ingeschat? Daar moet het college zich toch diep voor schamen.

Lees verder

Leefbaar Diemen tegen hondenbelasting

Inwoners van Diemen die een hond hebben betalen ook dit jaar hondenbelasting. Deze vorm van belasting is al jaren onderwerp van discussie. Rosali Herder, fractievoorzitter van oppositiepartij Leefbaar Diemen, snapt de kritiek op de hondenbelasting en zal tijdens de behandeling van de kadernota in het voorjaar een motie indienen.
Uit DiemerNieuws