Leefbaar Diemen

Leo Smits

Vanaf midden oktober maakt Leo Smits deel uit van de fractie Leefbaar Diemen. Leo is welkom bij Leefbaar Diemen want zijn politieke ambities gaan uit naar het wel en wee van bewoners in Diemen zonder enige landelijke politieke partij gehijg over zijn schouder heen waaraan hij zich moet houden. Leo kenmerkt zich door een objectieve meningsvorming zonder gedwongen in een keurslijf van links of rechts te zitten. Hierdoor is Leo en alle overige fractieleden van Leefbaar Diemen, in staat de belangen van alle Diemense bewoners te verwoorden en in de Gemeenteraad de juiste toekomst gerichte adviezen te geven.

Gemeente Café 2017

Groetjes van Leefbaar DIemen. Zoekplaatje! Wie is wie?

Afscheid Rosali Herder

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van de keuze van Mw. Herder om uit de fractie van Leefbaar Diemen te treden. Onze samenwerking was de afgelopen jaren overwegend prettig. In de gesprekken met bestuur en fractie, voor en na de zomer, bleek dat Mw. Herder het niet eens was met het verloop van de discussies binnen onze partij. Het verzoek aan Mw. Herder was, om nu een klein stapje terug te doen, vooruitlopend op de komende verkiezingen. Dit wilde zij niet honoreren.

Als nieuwe fractievoorzitter van Leefbaar Diemen, vind ik het erg jammer dat zij na lange en serieuze discussies toch besloten heeft Leefbaar Diemen te verlaten.

Het bestuur en de fractie van Leefbaar Diemen betreuren het dat zij na al die jaren van goed samenwerken, deze keuze heeft gemaakt. Wij wensen haar succes voor de toekomst.

Namens Leefbaar Diemen,

Jan Sikking,

Interim fractievoorzitter Leefbaar Diemen