Leefbaar Diemen

Begroting 2017

De begroting voor 2017 is een goede neerslag van alle discussies die het aflopen jaar zijn gevoerd. Is daarmee alles gezegd? Helaas niet vindt Leefbaar Diemen. De veiligheid is voor Leefbaar Diemen een aanhoudend punt van zorg. Meer dan tien jaar wijzen wij op de situatie rond Station Diemen Zuid en de uitstraling naar de wijk. De komst van de campus zou door de grotere frequentie van gebruikers en de daarbij optredende sociale controle het stationsgebied veiliger maken. Toch blijkt keer op keer dat de noordkant van het station als onveilig moet worden bestempeld. Natuurlijk zijn wij blij met de genomen maatregelen en hopen dat het resultaat spoedig zichtbaar zal zijn.

begrotingOnze zorgen die we vorig jaar uitspraken over de DUO+ operatie werden helaas waarheid. Maar werd ons keer op keer verzekerd het kan alleen maar beter worden, het heeft geen zin om het verleden te blijven herkauwen. Maar ja, je moet toch hopelijk wel kunnen leren van het verleden en van je fouten, Maar een paar miljoen verkeerd ingeschat? Daar moet het college zich toch diep voor schamen.

Lees verder

Hacked By Unknown

Hacked By Not Matter who am i ~ i am white Hat Hacker please update your wordpress

Leefbaar Diemen tegen hondenbelasting

Inwoners van Diemen die een hond hebben betalen ook dit jaar hondenbelasting. Deze vorm van belasting is al jaren onderwerp van discussie. Rosali Herder, fractievoorzitter van oppositiepartij Leefbaar Diemen, snapt de kritiek op de hondenbelasting en zal tijdens de behandeling van de kadernota in het voorjaar een motie indienen.
Uit DiemerNieuws