Leefbaar Diemen


Parels van Diemen

In ons Diemen de kerk en pastorie

Een parel van Diemen is aan onderhoud toe. Door de storm zijn enkele pannen op het kerkdak los gewaaid. Met behulp van een Saan kraan zijn de pannen teruggeplaatst en ook de dakgoot van de pastorie is schoongemaakt. Allemaal klein noodzakelijk onderhoud, waarvoor we Saan en vrijwilligers erg dankbaar zijn. De pastorie is een van de Diemense parels in verval. Helaas kon Stadsherstel niet tot restauratie overgaan. Leefbaar Diemen heeft in haar verkiezingsprogramma de wens opgenomen, om de pastorie door de Gemeente over te laten nemen en er mooie appartementen voor jongeren uit Diemen van te maken. Er zijn wel heel veel hobbels te nemen, maar we kunnen niet toezien dat de entree van Diemen nog verder in verval raakt.