Leefbaar Diemen


Airbnb aan banden

Leefbaar Diemen wil het verhuur en de overlast met AirBnB verminderen.
Hiervoor dient Leefbaar Diemen een motie in, zodat er gehandhaafd kan gaan worden op deze vorm van woningen verhuur. De gemeente heeft bijna geen mogelijkheden om tegen deze vorm van particuliere vakantieverhuur op te treden. Het doel van de motie is om onttrekking van woningen uit het reguliere aanbod te voorkomen en de overlast door vakantiehoudende toeristen in te dammen.

Door de goede openbare verbindingen in Diemen en de strenger wordende regels over AirBnB en andere vormen van onderverhuur aan toeristen in Amsterdam, ontstaat er het waterbed effect. Diemen wordt aantrekkelijk voor de toerist om hier tijdelijk woonruimte te huren. Een aantal woningen is niet meer beschikbaar om gewoon in te wonen maar wordt constant aan toeristen verhuurd. Er zijn klachten over het gedrag van de toeristen en Leefbaar Diemen vreest dat dit in de toekomst alleen maar meer zal worden.

Tegen geregistreerde vormen van verhuur als Hospita, Bed and Breakfast en Long Stay verhuur heeft Leefbaar Diemen geen bezwaar omdat de verhuurder hierop aangesproken kan worden en er als het goed is, belasting voldaan wordt.

Diemen is geen toeristisch dorp. Er komen overwegend toeristen overnachten in Diemen om Amsterdam te bezoeken. Deze toeristen hebben vaak geen benul van wat nachtrust en privacy voor de omwonende betekent. Leefbaar Diemen wil dat er afspraken gemaakt worden. De motie wordt de eerstkomende raadsvergadering ter aanvulling op het coalitie akkoord ingediend omdat de coalitie partijen hierover nog niets duidelijk hebben opgenomen.