Leefbaar Diemen


Overlast Rode Kruislaan ontoelaatbaar

Leefbaar Diemen heeft middels een mail en brief aan de Burgemeester gevraagd om maatregelen te nemen tegen de overlast op de Rode Kruislaan dat wordt veroorzaakt door – wat nader blijkt – jongeren die daar niets te zoeken hebben. De Burgemeester heeft ons dezelfde dag terugmaild en zegt dat ‘er naar gekeken wordt’. Wij hopen dat er na kijken er ook wat actie plaatsvindt tegen deze ontoelaatbare overlast.

Hieronder de mail aan Burgemeester Eric Boog en een URL van een artikel dat verscheen in de Diemerkrant.

Wij houden u op de hoogte!

Geachte Burgemeester,

 Gisteravond zijn wij (Leo Smits & Ronald Vriend) op bezoek geweest namens Leefbaar Diemen bij de bewonersvereniging aan de Rode Kruislaan 1200 om daar met het bestuur te praten over de overlast die daar plaatsvindt.
Sinds ruim een half jaar wordt het parkeertereintje aan de Rode Kruislaan door auto’s en scooters bezocht door voornamelijk jonge mannen. Het vermoeden is dat de mensen niet uit de buurt komen. Op het – overigens prive terrein – wordt er drugs gebruikt en een ontiegelijke rotzooi achterlaten.
Ook is er geluidsoverlast en worden en mensen lastig gevallen. Dit gedrag vindt tot diep in de nacht plaats. De bewoners zijn bang om er iets over te zeggen omdat ze zich bedreigd voelen.
De laatste tijd worden er ook bommen door het gespuis tot ontploffing gebracht in vuilnisbakken en onder straatmeubilair. Dit gedrag is volkomen onacceptabel omdat vorig jaar een ramp heeft plaatsgevonden waaraan een ontploffing vooraf ging.
Ons verzoek aan de Burgemeester
– Het gebied onder permanente of voortdurende politietoezicht stellen
– De personen die overlast veroorzaken benaderen en hun gegevens opnemen
– De overlast bezorgers hard aanpakken en zorgen dat zij wegblijven
Hoe u dat kunt doen weet u zelf het beste. Het moet gewoon stoppen.Het hierboven geschetste probleem beperkt zich niet tot de Rode Kruislaan. Ook op veel andere plekken is er overlast door jongeren. De inwoners van de Rode Kruislaan zijn het zat en doet via deze mail en brief een beroep op de (Loco) Burgemeester.
Vriendelijke groet,
Leo Smits
Namens Leefbaar Diemen