Leefbaar Diemen


Leefbaar Diemen onderzoekt voors en tegens biomassa centrale in Diemen

Op verzoek van Nuon zijn er gesprekken gevoerd met de verschillende fracties van de gemeenteraad in Diemen. Nuon heeft er alle belang bij om de Gemeenteraad van Diemen mee te krijgen voor de komst van een biomassacentrale. Hoewel de gemeente geen beslissende stem heeft.

Diemen beslist niet alleen of er een biomassacentrale komt of niet. Het is aan de provincie of er een vergunning komt voor de biomassacentrale. Amsterdam en Almere worden de grootste afnemers. Of Diemen gebruik gaat maken en hoeveel van de opgewekte bio-energie is nog onbekend.

Een voordeel is dat een centrale voor werkgelegenheid zorgt voor Diemen. Wat Leefbaar Diemen vreemd vindt is dat er nu pas gepraat wordt door Nuon over de verduurzaming van woningen in Diemen. Wat dat dan ook mag betekenen wil Leefbaar Diemen graag weten.

Een nadeel is dat er meer fijnstof in de lucht komt. Diemen zit al tussen twee grote verkeersaders in en zit aan de ringweg A10. Tijdens de gesprekken met Nuon is er beloofd dat de uitstoot van fijnstof tot een minimum zal worden beperkt. Leefbaar Diemen ziet meer in vastgelegde afspraken en metingen door een onafhankelijke instantie.

Het College van Diemen (wethouders en burgemeester) is bezig alle informatie te verzamelen voor half januari 2019. Daarna wordt de gemeenteraad gevraagd om een ontwerpbesluit te nemen die zes weken ter inzage ligt. Ieder belanghebbende kan dan zijn zienswijze indienen.

Ook zal het College een informatiebijeenkomst beleggen en een discussieronde organiseren over biomassa. Leefbaar Diemen hoopt dat de tijdstippen van deze bijeenkomsten goed gecommuniceerd worden. Want daarvoor is nog ruimte voor verbetering.

Wij roepen u op om een bijdrage te leveren aan deze belangrijke beslissing voor onze gemeente. Mail uw ideeën naar leo.smits@diemen.nl (Raadslid Leefbaar Diemen).