Leefbaar Diemen


Raadsvergaderingen voortaan in Theater de Omval

Door COLUMNIST Leo Smits

Er is iets vreemds gaande in de Diemense politiek. Het gaat helemaal niet meer om wat de Diemense kiezer wil. De Sphinx, Holland Park, Arent Krijtstraat 1, De Tramlus. Allemaal bouwprojecten waar omwonenden hun zienswijzen over hebben ingediend of ingesproken in de raad waar helemaal niets mee wordt gedaan.

Met al die bouwprojecten zijn de procedures gevolgd. Er was voor de inspraak een annonce in de Diemernieuws. Er is ook een stencil in de buurt ‘verspreid’. En, oh ja, de aankondiging zal ook wel ergens op een prikbord in het gemeentehuis hebben gehangen. Dus na-na-ne-na-na! Opgestaan plaats vergaan, had dan maar eerder uw mond opengedaan!

De wethouder heeft geen enkele zin om weer eens met de ontwikkelaar te praten. Omdat het geld gaat kosten. Tja, wat kost geen geld? En heeft zich keurig aan de regels gehouden. Zit er dan geen rek in het recht? Zijn die procedures er voor de vastgoedontwikkelaar of voor de omwonenden? Zit de wethouder er voor de burger of om het woningvraagstuk van de regio in onze kleine gemeente op te lossen? Komen er nog betaalbare woningen of krijgt de markt de vrije loop? Allemaal vragen, geen antwoorden.

Gaat de wethouder zijn eigen gang? Als hij altijd blind wordt gesteund door de coalitie wel. Dan heeft hij carte blanche. En werkt het dualisme tussen B&W en Raad niet naar behoren. En dat er zoveel verzet komt vanuit de Diemenaren en Diemenezen moet een teken zijn dat de Raad niet goed haar werk doet. Maar als de coalitie de oppositie nooit steunt of geen aandacht heeft voor hun punten kan de wethouder inderdaad helemaal zijn gang gaan. En faalt de democratie.

De coalitie is verworden tot klapvee. En volgt alles wat de wethouder hun gebiedt. Een sterke raad staat niet met zijn rug naar de burger toe, maar brengt de politiek weer op straat.