Leefbaar Diemen


Leefbaar Diemen principieel tegen biomassacentrale

Leefbaar Diemen is principieel tegen de komst van een biomassacentrale. En vindt het onbegrijpelijk dat de raad en het college denken dat zij door middel van een (ontwerp)verklaring van geen bezwaar nog ruimte hebben om invloed uit te oefenen op de voorwaarden waaraan de biomassacentrale moet voldoen. Immers een biomassacentrale blijft een biomassacentrale. En die willen we niet in Diemen. Punt.

Bovendien heeft NUON/Vattenfall (een grote multinational) al bij de aanvraag van de vergunningen voor de bouw precies verteld wat hun voornemen is. NUON is een bedrijf dat gericht is op winst. En wil graag gebruik maken van de rijkssubsidie voor het stoken op biomassa (houtpellets). Dat scheelt hun weer een hoop geld bij het inkopen van brandstof. NUON heeft haast met de bouw van de centrale omdat de subsidieaanvraag voor 2019 binnen moet zijn.

NUON is van plan om drie enorme biomassacentrales te bouwen in Nederland. Diemen is het eerste aan de beurt. Na eerst met de grote afnemers Amsterdam en Almere handjeklap te hebben gedaan over de afname, is Diemen het proefkonijntje om te kijken wat voor tegenstand en valkuilen er zouden ontstaan voor de bouw van een biomassacentrale. Te verwachten viel dat Diemen redelijk makkelijk omver geduwd zou kunnen worden. Dat heeft de batterij top juristen van het NUON wel als strategie kunnen bepalen.

In dit proces kwam nog wat bangmakerij. Als NUON niet door zou zetten met hun plan dan zou er een schadevergoeding geëist worden van ettelijke miljoenen bij de rechter. En dat zou NUON niet zelf doen, de provincie die de laatste stem heeft zou die schadevergoeding verhalen op Diemen. Dan hoeft NUON ook niet eens voor deurwaarder te spelen. Hoe slim kun je zijn? Dan komt er nog de vraag of er een rechter is in Nederland die Diemen naar alle redelijkheid en billijkheid gaat veroordelen voor een astronomisch bedrag.

Liever onderhandelen over sterk convenant dan een zwakke verklaring van geen bezwaar

Leefbaar Diemen heeft tegen het (ontwerp)verklaring van geen bezwaar gestemd om de stem van de inwoners te laten horen (nu staat de petitie op iets minder dan 4000 tegenstemmen). Ook ziet Leefbaar Diemen meer in het uitonderhandelen van een convenant waarin duidelijke (milieu) voorwaarden staan vermeld. Het liefst zien wij een andere energieoplossing en dat de biomassacentrale niet bij ons mooie dorp wordt geplaatst. We behoren namelijk bij de top vier plaatsen in Nederland waar de lucht het meest vervuild is.

‘We gaan het meemaken’, om het populair te zeggen. Door tegen het (ontwerp)verklaring van geen bezwaar te stemmen staat Leefbaar Diemen voor een leefbaar Diemen. En alle inwoners die zich daar thuis voelen.