Leefbaar Diemen


Stemverklaring waarom geen biomassacentrale

Tijdens de raadsvergaderingvan 31 januari 2019 heeft Leefbaar Diemen zijn visie gegeven over de biomassacentrale die Vattenfall-Nuon wil plaatsen.
De gemeenteraad dient voor deze aanvraag zich uit te spreken over een “Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB)”. Leefbaar Diemen heeft onderstaande tekst uitgesproken.

Geachte voorzitter, Geacht College,
Ten eerste wil Leefbaar Diemen iedereen die zijn bijdrage over dit onderwerp heeft geleverd bedanken en ook iedereen aanwezig in dit gemeentehuis.
De opkomst en de betrokkenheid laat zien hoe belangrijk dit onderwerp is voor de inwoners van Diemen. Er is in het publiek en onder de bewoners heel veel kennis, er zijn meningen, waarheden en onwaarheden, over biomassa verbranding. 
Het lijkt aannemelijk dat niemand in de kou wil zitten.
De biomassa CO2uitstoot is vergelijkbaar met een krediet opnemen wat in 30 jaar ingelost zou kunnen worden. Niet wij, maar generaties na ons, draaien hiervoor op. Fijnstof en ultra fijnstof verdwijnen niet zo maar, aantoonbaar resultaat van fijnstof zijn de longziektes. Het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving is de plicht van ons allemaal.

Leefbaar Diemen wordt met zijn rug tegen een muur geplaatst. Want juridisch hebben we geen enkel recht van spreken om tegen een verklaring van geen bedenking in te gaan. Genoemd is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het indienen van schadeclaims. We zouden onze krachten kunnen bundelen, want we staan allemaal met de rug tegen de muur.

Staande tegen de muur kan men alleen nog zijn knopen tellen. Alle knopen bij elkaar en omarm ook de knopen van Vattenfall-Nuon. Werk samen aan een oplossing voor de generaties na ons. Als er convenanten gesloten worden, laten we dan samen de strijd aangaan tegen fijnstof en ultra fijnstof. Geef kinderen schone lucht.Zet bij alle schoolpleintjes fijnstofvangers. Studio Roosegaarde heeft fijnstofvangers draaien, mijn fractiegenoot heeft ook mooie oplossingen gezien, tijdens een conferentie “Smart City Expo” in Barcelona. Ook deze “Fijnstof Vang Technologie” moet veel verder ontwikkeld worden en dat kan mooi samen met Vattenfall-Nuon en alle organisaties die hier onder andere zijn vertegenwoordigd. Laat Diemen het eerste dorp zijn, die de strijd aangaat tegen fijnstof en ultra fijnstof, samen met Vattenfall-Nuon.

Voorzitter, Leefbaar Diemen wordt niet graag met zijn rug tegen de muur geplaatst. Maar er is een Engels spreekwoord, wat in onze taal luidt: Als je ze niet kunt verslaan, omarm ze dan. Milieu groepen, Duurzaam Diemen, Longfonds, Natuurorganisaties, Vattenfall-Nuon, Gemeenteraad en College. Maak samen een pas op de plaats en werk eerst aan een schoon luchtplan. Wij kunnen de wereld niet verbeteren maar we kunnen wel bij onszelf, hier in Diemen beginnen.

Biomassaverbranding, op deze manier niet.
Alle stukken en cijfers die we hebben ontvangen, is zoveel dat deze fractie zich er niet meer doorheen kan worstelen. De belangen over-en-weer zijn heel groot. Het landelijke positieve beeld over biomassaverbranding neemt fors af. Gemeentes om ons heen beginnen er eindelijk iets van te vinden: het is onwenselijk om biomassa te verbranden als het niet gecertificeerd is. Certificering als “de eis”? Is dat niet een beetje kort door de bocht, zoiets van “mensen, gecertificeerde CO2uitstoot is goed”. Nee, hiermee halen we de CO2doelstellingen voor 2030 niet. Een petitie over de biomassa ketel hier in Diemen groeit gestaag met tegenstemmers, we zitten nu op 3.800 mensen die ondertekenen, dit moet Vattenfall-Nuon toch aan het denken zetten. Hoe zou Vattenfall-Nuon het vinden om tegen de muur geplaatst te worden, doordat men massaal de abonnementen bij Nuon op gaat zeggen? Een sterker en mooier protest kan Leefbaar Diemen zich niet voorstellen.

Nuon wil geen vertraging, maar zo snel als mogelijk, een verklaring van geen bedenkingen. We ontvingen een brief van Nuon, dat Nuon wel iets ziet in een convenant, hun opsomming, met mits, maar of mogelijk kan op vele manieren uitgelegd worden.

Voorbeeld over verkeersbewegingen
Elektrische vrachtauto’s zijn in ontwikkeling maar nog niet op de markt. Waarom niet op een energiezuinig schip? Een klein binnenvaartschip van 80 meter lang en 8 meter 20 breed, kan 1600 kub of ongeveer 1100 ton verschepen. Het overladen van zeeschip naar vrachtauto’s in Rotterdam of het overladen naar binnenvaartschepen, moet wel in acht genomen worden. Van twee schepen hebben we minder last dan van 50 vrachtauto’s. U hoort nu een scala aan feiten over vervoer, maar wat moet u hiermee. En met alle gegevens die wij ontvangen, voor en tegen, is het dweilen met de kraan open. Second opinion hier, second opinion daar, maar wat is waar?

Convenant eerst naar de tekentafel
Het voorstel van Leefbaar Diemen is; ga eerst in overleg met Vattenfall-Nuon en stel samen een waterdicht convenant op. College en Vattenfall-Nuon ga eerst naar de tekentafel en kom dan naar de raad terug. U weet wat de raad wil. Wij, Leefbaar Diemen, willen de strijd aangaan tegen fijnstof. Lukt dat niet, dan geen biomassacentrale, als het aan Leefbaar Diemen ligt.

Op dit moment verzoekt het College een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Het College schrijft: Er zijn derhalve geen wettelijke gronden om de Verklaring van geen bedenkingen te weigeren.
Waarom moeten we dan dit onderwerp behandelen? Het College geeft allemaal redenen waarom dit ter behandeling voorgelegd is. Helaas zijn we niet overtuigd. Op de Klimaattafels is de discussie over biomassa vastgelopen, wij gaan dit hier in Diemen echt niet oplossen.

Wij wensen niet met onze rug tegen de muur geplaatst te worden. Leefbaar Diemen heeft bedenkingen en geeft de verklaring in deze positie niet af. De fractie van Leefbaar Diemen stemt niet voor.