Leefbaar Diemen

Sta niet stil bij de komst van de biomassacentrale. Kom in actie!

De stemmen worden luider tegen de komst van een vervuilende biomassacentrale. Het College van B&W van Muiden overweegt bezwaar aan te tekenen. Weesp is zich aan het warmlopen.

Leefbaar Diemen zegt ook ‘nee’ tegen de biomassacentrale. En wil op zoek naar alternatieven of als het niet anders kan scherpe bindende agspraken met NUON.

Sluit je aan bij onze beweging. Kom een keer langs op onze fractievergadering, elke dinsdagavond 19.30 uur in het gemeentehuis (mail naar leo.smits@diemen.nl als je wil komen). Of wordt tientjeslid van de enige partij die voor een leefbaar Diemen staat: Leefbaar Diemen!

Leefbaar Diemen principieel tegen biomassacentrale

Leefbaar Diemen is principieel tegen de komst van een biomassacentrale. En vindt het onbegrijpelijk dat de raad en het college denken dat zij door middel van een (ontwerp)verklaring van geen bezwaar nog ruimte hebben om invloed uit te oefenen op de voorwaarden waaraan de biomassacentrale moet voldoen. Immers een biomassacentrale blijft een biomassacentrale. En die willen we niet in Diemen. Punt.

Bovendien heeft NUON/Vattenfall (een grote multinational) al bij de aanvraag van de vergunningen voor de bouw precies verteld wat hun voornemen is. NUON is een bedrijf dat gericht is op winst. En wil graag gebruik maken van de rijkssubsidie voor het stoken op biomassa (houtpellets). Dat scheelt hun weer een hoop geld bij het inkopen van brandstof. NUON heeft haast met de bouw van de centrale omdat de subsidieaanvraag voor 2019 binnen moet zijn.

NUON is van plan om drie enorme biomassacentrales te bouwen in Nederland. Diemen is het eerste aan de beurt. Na eerst met de grote afnemers Amsterdam en Almere handjeklap te hebben gedaan over de afname, is Diemen het proefkonijntje om te kijken wat voor tegenstand en valkuilen er zouden ontstaan voor de bouw van een biomassacentrale. Te verwachten viel dat Diemen redelijk makkelijk omver geduwd zou kunnen worden. Dat heeft de batterij top juristen van het NUON wel als strategie kunnen bepalen.

In dit proces kwam nog wat bangmakerij. Als NUON niet door zou zetten met hun plan dan zou er een schadevergoeding geëist worden van ettelijke miljoenen bij de rechter. En dat zou NUON niet zelf doen, de provincie die de laatste stem heeft zou die schadevergoeding verhalen op Diemen. Dan hoeft NUON ook niet eens voor deurwaarder te spelen. Hoe slim kun je zijn? Dan komt er nog de vraag of er een rechter is in Nederland die Diemen naar alle redelijkheid en billijkheid gaat veroordelen voor een astronomisch bedrag.

Liever onderhandelen over sterk convenant dan een zwakke verklaring van geen bezwaar

Leefbaar Diemen heeft tegen het (ontwerp)verklaring van geen bezwaar gestemd om de stem van de inwoners te laten horen (nu staat de petitie op iets minder dan 4000 tegenstemmen). Ook ziet Leefbaar Diemen meer in het uitonderhandelen van een convenant waarin duidelijke (milieu) voorwaarden staan vermeld. Het liefst zien wij een andere energieoplossing en dat de biomassacentrale niet bij ons mooie dorp wordt geplaatst. We behoren namelijk bij de top vier plaatsen in Nederland waar de lucht het meest vervuild is.

‘We gaan het meemaken’, om het populair te zeggen. Door tegen het (ontwerp)verklaring van geen bezwaar te stemmen staat Leefbaar Diemen voor een leefbaar Diemen. En alle inwoners die zich daar thuis voelen.

Stemverklaring waarom geen biomassacentrale

Tijdens de raadsvergaderingvan 31 januari 2019 heeft Leefbaar Diemen zijn visie gegeven over de biomassacentrale die Vattenfall-Nuon wil plaatsen.
De gemeenteraad dient voor deze aanvraag zich uit te spreken over een “Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB)”. Leefbaar Diemen heeft onderstaande tekst uitgesproken.

Geachte voorzitter, Geacht College,
Ten eerste wil Leefbaar Diemen iedereen die zijn bijdrage over dit onderwerp heeft geleverd bedanken en ook iedereen aanwezig in dit gemeentehuis.
De opkomst en de betrokkenheid laat zien hoe belangrijk dit onderwerp is voor de inwoners van Diemen. Er is in het publiek en onder de bewoners heel veel kennis, er zijn meningen, waarheden en onwaarheden, over biomassa verbranding. 
Het lijkt aannemelijk dat niemand in de kou wil zitten.
De biomassa CO2uitstoot is vergelijkbaar met een krediet opnemen wat in 30 jaar ingelost zou kunnen worden. Niet wij, maar generaties na ons, draaien hiervoor op. Fijnstof en ultra fijnstof verdwijnen niet zo maar, aantoonbaar resultaat van fijnstof zijn de longziektes. Het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving is de plicht van ons allemaal.

Leefbaar Diemen wordt met zijn rug tegen een muur geplaatst. Want juridisch hebben we geen enkel recht van spreken om tegen een verklaring van geen bedenking in te gaan. Genoemd is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het indienen van schadeclaims. We zouden onze krachten kunnen bundelen, want we staan allemaal met de rug tegen de muur.

Staande tegen de muur kan men alleen nog zijn knopen tellen. Alle knopen bij elkaar en omarm ook de knopen van Vattenfall-Nuon. Werk samen aan een oplossing voor de generaties na ons. Als er convenanten gesloten worden, laten we dan samen de strijd aangaan tegen fijnstof en ultra fijnstof. Geef kinderen schone lucht.Zet bij alle schoolpleintjes fijnstofvangers. Studio Roosegaarde heeft fijnstofvangers draaien, mijn fractiegenoot heeft ook mooie oplossingen gezien, tijdens een conferentie “Smart City Expo” in Barcelona. Ook deze “Fijnstof Vang Technologie” moet veel verder ontwikkeld worden en dat kan mooi samen met Vattenfall-Nuon en alle organisaties die hier onder andere zijn vertegenwoordigd. Laat Diemen het eerste dorp zijn, die de strijd aangaat tegen fijnstof en ultra fijnstof, samen met Vattenfall-Nuon.

Voorzitter, Leefbaar Diemen wordt niet graag met zijn rug tegen de muur geplaatst. Maar er is een Engels spreekwoord, wat in onze taal luidt: Als je ze niet kunt verslaan, omarm ze dan. Milieu groepen, Duurzaam Diemen, Longfonds, Natuurorganisaties, Vattenfall-Nuon, Gemeenteraad en College. Maak samen een pas op de plaats en werk eerst aan een schoon luchtplan. Wij kunnen de wereld niet verbeteren maar we kunnen wel bij onszelf, hier in Diemen beginnen.

Biomassaverbranding, op deze manier niet.
Alle stukken en cijfers die we hebben ontvangen, is zoveel dat deze fractie zich er niet meer doorheen kan worstelen. De belangen over-en-weer zijn heel groot. Het landelijke positieve beeld over biomassaverbranding neemt fors af. Gemeentes om ons heen beginnen er eindelijk iets van te vinden: het is onwenselijk om biomassa te verbranden als het niet gecertificeerd is. Certificering als “de eis”? Is dat niet een beetje kort door de bocht, zoiets van “mensen, gecertificeerde CO2uitstoot is goed”. Nee, hiermee halen we de CO2doelstellingen voor 2030 niet. Een petitie over de biomassa ketel hier in Diemen groeit gestaag met tegenstemmers, we zitten nu op 3.800 mensen die ondertekenen, dit moet Vattenfall-Nuon toch aan het denken zetten. Hoe zou Vattenfall-Nuon het vinden om tegen de muur geplaatst te worden, doordat men massaal de abonnementen bij Nuon op gaat zeggen? Een sterker en mooier protest kan Leefbaar Diemen zich niet voorstellen.

Nuon wil geen vertraging, maar zo snel als mogelijk, een verklaring van geen bedenkingen. We ontvingen een brief van Nuon, dat Nuon wel iets ziet in een convenant, hun opsomming, met mits, maar of mogelijk kan op vele manieren uitgelegd worden.

Voorbeeld over verkeersbewegingen
Elektrische vrachtauto’s zijn in ontwikkeling maar nog niet op de markt. Waarom niet op een energiezuinig schip? Een klein binnenvaartschip van 80 meter lang en 8 meter 20 breed, kan 1600 kub of ongeveer 1100 ton verschepen. Het overladen van zeeschip naar vrachtauto’s in Rotterdam of het overladen naar binnenvaartschepen, moet wel in acht genomen worden. Van twee schepen hebben we minder last dan van 50 vrachtauto’s. U hoort nu een scala aan feiten over vervoer, maar wat moet u hiermee. En met alle gegevens die wij ontvangen, voor en tegen, is het dweilen met de kraan open. Second opinion hier, second opinion daar, maar wat is waar?

Convenant eerst naar de tekentafel
Het voorstel van Leefbaar Diemen is; ga eerst in overleg met Vattenfall-Nuon en stel samen een waterdicht convenant op. College en Vattenfall-Nuon ga eerst naar de tekentafel en kom dan naar de raad terug. U weet wat de raad wil. Wij, Leefbaar Diemen, willen de strijd aangaan tegen fijnstof. Lukt dat niet, dan geen biomassacentrale, als het aan Leefbaar Diemen ligt.

Op dit moment verzoekt het College een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Het College schrijft: Er zijn derhalve geen wettelijke gronden om de Verklaring van geen bedenkingen te weigeren.
Waarom moeten we dan dit onderwerp behandelen? Het College geeft allemaal redenen waarom dit ter behandeling voorgelegd is. Helaas zijn we niet overtuigd. Op de Klimaattafels is de discussie over biomassa vastgelopen, wij gaan dit hier in Diemen echt niet oplossen.

Wij wensen niet met onze rug tegen de muur geplaatst te worden. Leefbaar Diemen heeft bedenkingen en geeft de verklaring in deze positie niet af. De fractie van Leefbaar Diemen stemt niet voor.