Leefbaar Diemen

De Wijkkrant in de bus

De Leefbaar Diemen Wijkkrant wordt dit weekend overal bezorgd. Bezorgklachten?
Mail uw adres gegevens naar: leefbaardiemen@gmail.com
Een kandidaat van onze lijst komt de krant persoonlijk bij u brengen.
Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.
Uw feedback is welkom.
Wij horen graag waarom u op ons stemt!

Identiteitsfraude ook in Diemen

Afgelopen tijd zijn wij op Facebook Diemen Connect bestookt met laster. Dit vond plaats door het account Jaap Cornelis uit Diemen.

Deze Jaap Cornelis blijkt helemaal niet te bestaan, op zijn profielfoto waren ongeveer 23 miljoen hits. Het blijkt identiteitsfraude te zijn, waarmee door fake postings een laster campagne tegen LBD is opgezet.
Door het traceren van het IP nummer wat via Facebook moet gebeuren kan men achter de PC lokatie van de gebruiker komen. Door het taalgebruik, hebben wij sterke aanwijzingen uit welke hoek deze lastercampagne kan komen.
In samenspraak met Facebook zijn het account van Jaap Cornelis en alle postings verwijderd. Het is zeer betreurenswaardig dat internetcriminaliteit Diemen treft.
Wij laten deze zaak even rusten en wij hopen dat iedereen alert is op de uitlatingen via social media en zich verre van laster campagnes zal onthouden.
Als u vragen heeft of als onze standpunten toelichting nodig hebben kunt u ons mailen waarna we proberen u telefonisch antwoord te geven.

Dit is Jack Australia
22.900.000 hits gebruikt voor identiteit fraude als Jaap Cornelis uit Diemen

De nieuwe ploeg

Leefbaar Diemen heeft haar kieslijst ingediend.

Maandag 05-02-2018 is de lijst van Leefbaar Diemen officieel ingediend bij het centraal stembureau van Diemen.
In de algemene ledenvergadering van Leefbaar Diemen hebben we strenge eisen aangehouden om de lijst samen te stellen. Zo is er is afgesproken dat alle kandidaten op de lijst van Leefbaar Diemen, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen opdat we niet voor verrassingen komen te staan. Hiermee loopt Leefbaar Diemen vooruit op de wens van de Burgemeester om de mogelijkheid te hebben eventuele kandidaat wethouders in de nieuwe coalitie, te kunnen screenen.

De lijst is als volgt samengesteld:

Lijsttrekker is Jan Sikking (geboren en getogen in Diemen), wij kennen hem van de scherpe debatten en creatieve oplossingen. Jans visie op de toekomst van Diemen en het behoud van de Diemense Parels kunt u terugvinden in het partijprogramma.

Op plaats twee staat Leo Smits, een sociaal bewogen mens die zijn plaats bij Leefbaar Diemen heeft gevonden.

Als derde op de lijst staat nieuwkomer Ronald Vriend. Hij zet zich in om hoogbouw in het centrum van Diemen te voorkomen en heeft scherpe analyses op zaken.

Op de vierde plaats staat Max Sannes, momenteel OR lid bij zijn werkgever. Max is service gericht en zal in het sociaal domein een belangrijke rol voor Diemen gaan uitoefenen.

Op nummer vijf is Leefbaar Diemen heel trots want Feza van der Weele-Önal, is de echtgenote van de voorzitter van SV-Diemen. Feza is al aan het warmlopen om integratie en sport meer op de kaart te zetten.

Op plaats zes staat August Waal, hij is financieel specialist en zal alle cijfers nauwkeurig onderzoeken.

Ondernemer Rob van Zuijlen die op plaats zeven staat, voorziet Leefbaar Diemen van input voor de belangen van de ondernemers van Diemen. Rob is bekend als winkelier in Diemen en als bestuurder van diverse instellingen.

Tot slot als lijstduwer op plaats acht staat Maurits Rietveld. Zijn bestuurlijke ervaring blijft hij inbrengen. Na twintig jaar actief in de politiek, als oprichter van Leefbaar Diemen en de afgelopen periode als raadslid en lid van het Presidium van de gemeenteraad, wilde hij een stap terugdoen. Toch kan hij Leefbaar Diemen niet in de steek laten en heeft hij de plek als lijstduwer geaccepteerd.

Met deze sterke ploeg van mensen zal Leefbaar Diemen de belangen van zijn kiezers goed behartigen.