Leefbaar Diemen

Jan Sikking

Als geboren en getogen bewoner van Diemen zie ik dat Diemen aan het veranderen is. De zelfstandigheid van Diemen komt ter discussie als de gemeenteraadsleden verder doorgaan door de aansturing van hun landelijke politieke partij. Ik wil dat Diemen zelfstandig blijft en er een duidelijke visie voor de toekomst ontwikkeld wordt.

Daarom wil ik een rol gaan spelen in de Diemense politiek, maar alleen bij een partij die openstaat voor de lokale belangen. Met lede ogen zie ik dat er veel gesloopt is en de historie wijkt voor nieuwbouw. De “Parels van Diemen” zijn in verval, loop meer eens langs de oude pastorie. Elke dag fiets ik samen met mijn vrouw Diemen uit, richting werk. Kleine dingen zoals het schoonhouden van fietspaden, onderhoud aan stoplichten of wegvegen van glasscherven worden vergeten. Er wordt zichtbaar bezuinigd op de kleine dingen terwijl het met bakken vol uitgegeven wordt aan onderzoeksrapporten. Diemen is penny wise but pound foolish.

Afgelopen jaren ben ik een paar keer in contact geweest met de gemeente over de aanvraag van een dakkapel. De ellende was niet te beschrijven uiteindelijk, heeft de ombudsman de bewoners gelijk gegeven, maar toch blijft de gemeente zich verweren met mitsen en maren. Vaak gooit men het op communicatiebeleid, de gemeente maakt mooie folders en de communicatieafdeling doet zijn werk wel. De afdeling waarmee men te maken krijgt communiceert echter niet. E-mail wordt niet beantwoord, zelfs een automatische bevestiging van ontvangst blijft uit. Ook uit ervaringen dit jaar, over nieuwe dakpannen, blijkt dat er kwa reactietijd bij de gemeente nog niets veranderd is.

De bewoners uit de Burg. Bickerstraat hebben een burgerinitiatief gehouden omdat zij in heel Diemen ondergrondse containers wilden. Die containers zijn er gekomen, echter heeft de gemeente ze op slot zitten zodat nog alles ernaast gezet wordt. Bewoners uit Diemen Noord hebben een burgerinitiatief gehouden om Tiny Houses mogelijk te maken. Dit initiatief is in de onderste lade verdwenen, een aantal bestuurders konden geen ruimte voor dit plan vinden. LBD ziet langs de spoordijken volkstuinen waar met de tijd prima Tiny Houses kunnen komen.

Wat we missen in Diemen is een toekomstvisie met lef, hoe kunnen we in de komende decennia leven? Waar kunnen de mensen uit Diemen later hun kinderen laten wonen? Waarom zijn er alleen dure koopwoningen in Diemen? Het aanbod van sociale huurwoningen zit op slot? Er is ruimte voldoende in Diemen om verder te kunnen bouwen. We moeten komende periode een nieuwe visie opstellen en besluiten nemen om over 5 of 10 jaar de plannen te kunnen realiseren. De ingezette groei van an 26.000 naar 35.000 inwoners behoeft sportvelden, scholen, wegen, groen en schone lucht. Het gaat om de toekomst van de kinderen en tot nu toe worden problemen adhoc behandeld. Leefbaar Diemen wil een duidelijk beleid met lef en visie.