Leefbaar Diemen

Max Sannes

Mijn naam is Max Sannes en woon nu 12 jaar met mijn gezin met veel plezier in Diemen-Zuid. Na de cursus politiek voor beginners, georganiseerd vanuit de gemeente en na gesprekken met enkele leden van LBD, voel ik mij hier gehoord. Het idee van LBD om wijkgericht te denken, vind ik positief. Om je stem te laten horen, kan je dat het best lokaal doen.

Er zijn veel veel zaken in Diemen goed geregeld. Wel moeten we als snel groeiende, eigen gemeente met het aantal inwoners en ruimte die we hebben, het wel leefbaar houden voor alle bewoners.
Er zijn een aantal zaken die mij zorgen baren: -ook in Diemen-Zuid zijn de woningen die uit de sociale huur komen naar de verkoop gegaan en er komen veel te weinig betaalbare woningen voor terug. Deze klachten komen van jonge mensen, maar ook ouderen.

-nieuwbouw is meer koop en onbetaalbaar. Hierdoor werk je, ondanks dat het strafbaar is, kraak, of illegale bewoning in de hand. Zoals nu gebeurt op het bedrijventerrein.

Veiligheid: -rond het station Diemen-Zuid voelen de mensen zich in de avond toch niet zo veilig. Kan er niet groot licht en veel cameratoezicht geregeld worden? Of mag dat niet? Ook voor de ondernemers in dit gebied is dit frustrerend.

-openbrekingen en werkzaamheden die gedaan zijn op de openbare ruimtes of stoep,  moeten na oplevering beter gecontroleerd worden. Soms blijft het jaren scheef en wordt er überhaupt niets meer aan gedaan.

En tot slot wat ik, en meerdere bewoners in de buurt zorgen baart, is de druk van de aan- en toevoerwegen vanuit de nieuwe wijk in de toekomst. Levert dit dan meer file op richting A1, Gooiseweg of de ring A10?

Samen met de parkeerperikelen rond het station en het Kruidenhof, zijn dit wel de zaken die spelen in de wijk.