Leefbaar Diemen

Parels van Diemen

In ons Diemen de kerk en pastorie

Een parel van Diemen is aan onderhoud toe. Door de storm zijn enkele pannen op het kerkdak los gewaaid. Met behulp van een Saan kraan zijn de pannen teruggeplaatst en ook de dakgoot van de pastorie is schoongemaakt. Allemaal klein noodzakelijk onderhoud, waarvoor we Saan en vrijwilligers erg dankbaar zijn. De pastorie is een van de Diemense parels in verval. Helaas kon Stadsherstel niet tot restauratie overgaan. Leefbaar Diemen heeft in haar verkiezingsprogramma de wens opgenomen, om de pastorie door de Gemeente over te laten nemen en er mooie appartementen voor jongeren uit Diemen van te maken. Er zijn wel heel veel hobbels te nemen, maar we kunnen niet toezien dat de entree van Diemen nog verder in verval raakt.

Programma Noorderlicht in Diemen Noord

Berichten Diemen Noord

Het Noorderlicht stuurde voor U het week programma.

Leefbaar Diemen blij met Brandweer dekkingsplan 2018-2021

Omslag Brandweer Dekkingsplan 2018-2021

Brandweer Dekkingsplan 2018-2021

Mede naar aanleiding van vragen door Leefbaar Diemen is er voor de Brandweer regio Amsterdam-Amstelland een nieuw dekkingsplan opgeleverd voor 2018-2021.

Het dekkingsplan is een vierjaarlijkse wettelijke verplichting en maakt inzichtelijk hoe brandweerkazernes, mensen en materieel binnen de gehele veiligheidsregio worden verdeeld. Het gebied waarop het plan van toepassing is omvat de hele Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder- Amstel en Uithoorn). In het dekkingsplan wordt een relatie gelegd tussen de beschikbare brandweerzorg en de risico’s in een gebied.

De brandweer heeft van het Algemeen Bestuur de opdracht gekregen binnen de bestaande financiële kaders met voorstellen te komen om de paraatheid en dekking te verbeteren. Uit een analyse van de brandweer blijkt dat er mogelijkheden zijn om de paraatheid en dekking te verbeteren. Soms is er veel capaciteit (menskracht) beschikbaar in verhouding tot de risico’s. In andere gevallen is er op bepaalde momenten te weinig capaciteit gelet op de risico’s. Door capaciteit flexibeler in te zetten ontstaat er ruimte voor verbetering. In het Dekkingsplan 2018 — 2021 zijn verbetermaatregelen uitgewerkt.

Dit dekkingsplan is hier te downloaden.