Leefbaar Diemen

Leefbaar Diemen onderzoekt voors en tegens biomassa centrale in Diemen

Op verzoek van Nuon zijn er gesprekken gevoerd met de verschillende fracties van de gemeenteraad in Diemen. Nuon heeft er alle belang bij om de Gemeenteraad van Diemen mee te krijgen voor de komst van een biomassacentrale. Hoewel de gemeente geen beslissende stem heeft.

Diemen beslist niet alleen of er een biomassacentrale komt of niet. Het is aan de provincie of er een vergunning komt voor de biomassacentrale. Amsterdam en Almere worden de grootste afnemers. Of Diemen gebruik gaat maken en hoeveel van de opgewekte bio-energie is nog onbekend.

Een voordeel is dat een centrale voor werkgelegenheid zorgt voor Diemen. Wat Leefbaar Diemen vreemd vindt is dat er nu pas gepraat wordt door Nuon over de verduurzaming van woningen in Diemen. Wat dat dan ook mag betekenen wil Leefbaar Diemen graag weten.

Een nadeel is dat er meer fijnstof in de lucht komt. Diemen zit al tussen twee grote verkeersaders in en zit aan de ringweg A10. Tijdens de gesprekken met Nuon is er beloofd dat de uitstoot van fijnstof tot een minimum zal worden beperkt. Leefbaar Diemen ziet meer in vastgelegde afspraken en metingen door een onafhankelijke instantie.

Het College van Diemen (wethouders en burgemeester) is bezig alle informatie te verzamelen voor half januari 2019. Daarna wordt de gemeenteraad gevraagd om een ontwerpbesluit te nemen die zes weken ter inzage ligt. Ieder belanghebbende kan dan zijn zienswijze indienen.

Ook zal het College een informatiebijeenkomst beleggen en een discussieronde organiseren over biomassa. Leefbaar Diemen hoopt dat de tijdstippen van deze bijeenkomsten goed gecommuniceerd worden. Want daarvoor is nog ruimte voor verbetering.

Wij roepen u op om een bijdrage te leveren aan deze belangrijke beslissing voor onze gemeente. Mail uw ideeën naar leo.smits@diemen.nl (Raadslid Leefbaar Diemen).

Overlast Rode Kruislaan ontoelaatbaar

Leefbaar Diemen heeft middels een mail en brief aan de Burgemeester gevraagd om maatregelen te nemen tegen de overlast op de Rode Kruislaan dat wordt veroorzaakt door – wat nader blijkt – jongeren die daar niets te zoeken hebben. De Burgemeester heeft ons dezelfde dag terugmaild en zegt dat ‘er naar gekeken wordt’. Wij hopen dat er na kijken er ook wat actie plaatsvindt tegen deze ontoelaatbare overlast.

Hieronder de mail aan Burgemeester Eric Boog en een URL van een artikel dat verscheen in de Diemerkrant.

Wij houden u op de hoogte!

Geachte Burgemeester,

 Gisteravond zijn wij (Leo Smits & Ronald Vriend) op bezoek geweest namens Leefbaar Diemen bij de bewonersvereniging aan de Rode Kruislaan 1200 om daar met het bestuur te praten over de overlast die daar plaatsvindt.
Sinds ruim een half jaar wordt het parkeertereintje aan de Rode Kruislaan door auto’s en scooters bezocht door voornamelijk jonge mannen. Het vermoeden is dat de mensen niet uit de buurt komen. Op het – overigens prive terrein – wordt er drugs gebruikt en een ontiegelijke rotzooi achterlaten.
Ook is er geluidsoverlast en worden en mensen lastig gevallen. Dit gedrag vindt tot diep in de nacht plaats. De bewoners zijn bang om er iets over te zeggen omdat ze zich bedreigd voelen.
De laatste tijd worden er ook bommen door het gespuis tot ontploffing gebracht in vuilnisbakken en onder straatmeubilair. Dit gedrag is volkomen onacceptabel omdat vorig jaar een ramp heeft plaatsgevonden waaraan een ontploffing vooraf ging.
Ons verzoek aan de Burgemeester
– Het gebied onder permanente of voortdurende politietoezicht stellen
– De personen die overlast veroorzaken benaderen en hun gegevens opnemen
– De overlast bezorgers hard aanpakken en zorgen dat zij wegblijven
Hoe u dat kunt doen weet u zelf het beste. Het moet gewoon stoppen.Het hierboven geschetste probleem beperkt zich niet tot de Rode Kruislaan. Ook op veel andere plekken is er overlast door jongeren. De inwoners van de Rode Kruislaan zijn het zat en doet via deze mail en brief een beroep op de (Loco) Burgemeester.
Vriendelijke groet,
Leo Smits
Namens Leefbaar Diemen

Airbnb aan banden

Leefbaar Diemen wil het verhuur en de overlast met AirBnB verminderen.
Hiervoor dient Leefbaar Diemen een motie in, zodat er gehandhaafd kan gaan worden op deze vorm van woningen verhuur. De gemeente heeft bijna geen mogelijkheden om tegen deze vorm van particuliere vakantieverhuur op te treden. Het doel van de motie is om onttrekking van woningen uit het reguliere aanbod te voorkomen en de overlast door vakantiehoudende toeristen in te dammen.

Door de goede openbare verbindingen in Diemen en de strenger wordende regels over AirBnB en andere vormen van onderverhuur aan toeristen in Amsterdam, ontstaat er het waterbed effect. Diemen wordt aantrekkelijk voor de toerist om hier tijdelijk woonruimte te huren. Een aantal woningen is niet meer beschikbaar om gewoon in te wonen maar wordt constant aan toeristen verhuurd. Er zijn klachten over het gedrag van de toeristen en Leefbaar Diemen vreest dat dit in de toekomst alleen maar meer zal worden.

Tegen geregistreerde vormen van verhuur als Hospita, Bed and Breakfast en Long Stay verhuur heeft Leefbaar Diemen geen bezwaar omdat de verhuurder hierop aangesproken kan worden en er als het goed is, belasting voldaan wordt.

Diemen is geen toeristisch dorp. Er komen overwegend toeristen overnachten in Diemen om Amsterdam te bezoeken. Deze toeristen hebben vaak geen benul van wat nachtrust en privacy voor de omwonende betekent. Leefbaar Diemen wil dat er afspraken gemaakt worden. De motie wordt de eerstkomende raadsvergadering ter aanvulling op het coalitie akkoord ingediend omdat de coalitie partijen hierover nog niets duidelijk hebben opgenomen.